logo

Ustalanie którędy ucieka ciepło w budynkach czyli co może termowizja?

Znowu rachunki za CO są bardzo wysokie? Ogrzewanie ustawione na maksa, a w pomieszczeniach panuje chłód, co jest, że nasze budynki są tak „energożerne”? Pojawienie się kamer termowizyjnych, które możemy zainstalować w dronach, pozwala na skuteczne odnalezienie miejsc, którymi ucieka ciepło. Spojrzenie z góry na nasze nieruchomości daje obraz termiczny, przekładający się na realną oszczędność energii wprowadzoną dzięki termomodernizacji wykonanej zgodnie z potrzebami, w konkretnych miejscach.

Stare budynki, by sprostać wymogom współczesności, nie wymagają już kapitalnych remontów. Dzięki badaniom wykonanym technikami termodetekcji możemy ustalić, nie tylko gdzie dochodzi do utraty ciepła, ale również gdzie występują nieszczelności w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gdzie w instalacji elektrycznej dochodzi do grzania się elementów lub połączeń. Pozwala to, przy niewielkich nakładach na drobne prace budowlane, dokonać znacznych oszczędności.

Jak wygląda i co daje inspekcja termowizyjna

Termowizja pozwala na obrazowanie i dokonywanie pomiaru poprzez rejestrowanie promieniowania podczerwonego, niewidocznego dla ludzkiego oka, zapisywanego w formie zdjęć lub filmu – fotografia lotnicza, wykonywanych w różnych paletach kolorów, wybieranych przez odbiorców.

Radiometryczna kamera Zenmuse XT, wykorzystywana w naszej firmie Fly Away Plus, pozwala na dokładny pomiar temperatury w każdym punkcie, podobnie jak w przypadku kamery standardowej, posiada jednak nowe funkcje analizy i zapisu danych. Wystarczy wskazać miejsce pomiaru temperatury na podglądzie lub zaznaczyć konkretny obszar w celu pomiaru temperatury najwyższej, najniższej, średniej, jak również ich lokalizacji.

Dobry sprzęt

Kamera może być skalibrowana do osiągnięcia jeszcze większej precyzji pomiaru, uwzględniając między innymi temperaturę otoczenia. Jeśli materiał zostanie zapisany w formacie TIFF, temperatura każdego piksela będzie zapamiętana dla celów obróbki i analizy. Można ustawić widełki poszukiwanej temperatury, a alarm powiadomi użytkownika, gdy zadana temperatura zostanie wykryta.

fotografia lotnicza dronem białystok

Zastosowanie badania termowizyjnego budynków

Tak wiele mówi się i pisze o smogu, który powstaje na skutek spalania kopalin wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Dostępna jest pomoc publiczna dofinansowująca termomodernizację starego budownictwa. I tutaj warto skorzystać z możliwości kamer termowizyjnych współpracujących z dronami, dokonać inspekcji, by ustalić zakres koniecznych robót i powtórzyć procedurę, aby zweryfikować jakość wykonanych prac.

To zapewnia:

  •  szybką diagnozę na miejscu, pozwalającą natychmiast wykryć defekty i anomalie, widoczne wprost na ekranie kamery,
  •  bezinwazyjne wykrycie wad technologicznych i konstrukcyjnych dachów, okien, drzwi, elewacji budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń czy zacieków,
  •  wykrywanie zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii wysokiego napięcia i wszelkich złączy elektrycznych, wykrywanie przegrzewających się, uszkodzonych elementów instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachach,
  •  ocenę stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów (diagnostyka przed remontowa i powykonawcza),
  •  lokalizację rur z ciepłą wodą oraz wycieków, przecieków i nieszczelności.

Całość badań ujęta jest w raporcie, zawierającym zarówno zdjęcia termowizyjne, jak i rzeczywiste, wraz z analizą badanych punktów, powierzchni, obszarów z wnioskami oraz sugestiami.