logo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.flyawayplus.eu jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fly away plus Cezary Dobrzyński, wpisaną do Centalnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 15-427 Białystok, ul. Lipowa 4/224 i identyfikującą się numerem NIP 5421069335, zwaną dalej „Administratorem”.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator przetwarza dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.3. O ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym dokumencie, wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie sklepu internetowego rcpro.pl, dostępnym w zakładce Regulamin (https://flyawayplus.eu/dofinansowanie/).

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i wykonania zawieranych umów sprzedaży, a także - w przypadku Klientów rejestrujących się w Sklepie internetowym – w celu zakładania i obsługi kont. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Klientem lub innym użytkownikiem (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).

2.2. Podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym gromadzone są następujące dane: adres e-mail . Ze względu na właściwość świadczonych usług, Klient może ponadto do swojego konta dobrowolnie wprowadzić następujące dane: imię i nazwisko, firma, adres (ulica, numer domu, numer lokalu), kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer NIP, dodatkowe informacje. Ponadto, serwis Sklepu internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.

2.3. Dane Klientów nie są publicznie udostępniane na stronie Sklepu internetowego.

2.4. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie sklepu internetowego rcpro.pl, dostępnym w zakładce Regulamin (https://flyawayplus.eu/dofinansowanie/)

2.5. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, za ich odrębną zgodą, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. Newsletter).

2.6. Dane osobowe Klientów ani innych użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe Klientów mogą być jednak udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z transakcją sprzedaży Towaru, w celu wykonania tych usług: w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów doręczenia przesyłki, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów realizacji płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

2.8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przekazanych mu danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, m.in.:

 1. zbiera dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
 2. konto Klienta w Sklepie internetowym zabezpieczone jest hasłem dostępu, składającym się z co najmniej 6 znaków; hasło nie jest wyświetlane w czasie logowania;
 3. spełnia wymogi w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

2.9. Klient ma prawo do edycji, poprawiania lub zmiany danych, a także do ich usunięcia, w każdym czasie.

3. Pliki cookies

3.1. Pliki Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie informacje, składające się z szeregu liter i cyfr, wysyłane przez serwis Sklepu internetowego i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Klient korzysta podczas przeglądania stron internetowych. W  plikach tych znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (dalej jako „Pliki Cookies”).

3.2. Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:

 1. identyfikacji i oznaczenia Klientów, jako zalogowanych w Sklepie internetowym;
 2. zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 4. oceny realnego zainteresowania Sklepem internetowym,
 5. lepszego poznania oczekiwań i preferencji Klientów,
 6. poznania sposobu, w jaki Klienci korzystają ze Sklepu internetowego,
 7. stałego udoskonalania serwisu Sklepu internetowego i dostosowywania go do potrzeb Klientów.

3.3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

3.4. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta, w tym może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Internet Explorer – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
 2. Mozilla Firefox - w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
 3. Opera - w menu (lewy górny róg strony startowej pod literą O) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Zarządzaj ciasteczkami”; można też wybrać „Wyczyść historię przeglądania” w celu skasowania już ustawionych Plików Cookie;
 4. Google Chrome - w menu (prawy górny róg strony startowej pod trzema kreseczkami) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
 5. Apple Safari - w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.

3.5. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Plików Cookies. Wyłączenie możliwości zapisywania Plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć funkcjonalność Sklepu Internetowego, w tym możliwość dokonywania zamówień w Sklepie internetowym.
3.6. Jeżeli Klient podejmuje decyzję o dalszym korzystaniu ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym, którego używa i wykorzystywanie ich przez Administratora.

3.7. Administrator może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14.05.2015r.

4.2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.). oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.