logo

Precyzyjna i bezpieczna inspekcja dachów i elewacji budynków

Inspekcja budowlana mająca na celu ocenę stanu elewacji i dachów do niedawna wymagała zatrudnienia osób przygotowanych do prowadzenia prac na wysokościach. Tego typu zadania wiążą się z licznymi zagrożeniami dla pracowników delegowanych do tych czynności.

Wymagają również kosztownych rusztowań i zabezpieczeń, które mimo wszystko, czasami nie gwarantują dotarcia do miejsc trudno dostępnych.

Odpowiednie wyposażenie

Dzięki wykorzystaniu dronów wyposażonych w kamery, w tym kamery z zoomem optycznym, jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółową kontrolę stanu rynien, kominów, anten, dachów, czy elewacji. Wielkim atutem tego typu przeglądu, jest rejestracja obrazu w formie filmu lub zdjęć, dających możliwość powiększenia oglądanego miejsca, szczegółowej analizy w wygodnym zaciszu pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi. Niebagatelnym ułatwieniem jest skrócenie czasu całej operacji, półgodzinny lot zastępuje parę godzin pracy ludzi w warunkach niebezpiecznych.

Drony otwierają całe spektrum możliwości dokładnego obejrzenia konstrukcji szkieletowych, elektrowni wiatrowych, masztów antenowych i tym podobnych instalacji bez specjalnych przygotowań wymagających dużych nakładów starań i środków.

Praca na wysokościach – drony z termowizją

Ludzkie oko widzi tylko część spektrum światła. Dzięki wykorzystaniu termowizji może zobaczyć promieniowanie podczerwone, które pozwala zlokalizować wady technologiczne lub konstrukcyjne, błędy w dociepleniu, mostki cieplne, zawilgocenia , zacieki, nieszczelności. To doskonałe narzędzie do inspekcji ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na dachach domów, stanu izolacji termicznej elewacji i dachów, farm solarnych, wałów przeciw powodziowych, szczelności instalacji wodnokanalizacyjnych i gazowych, linii energetycznych.

Dzięki wykorzystaniu dronów wyposażonych w kamery termowizyjne skracamy czas przeglądu stanu infrastruktury, tej widocznej i tej będącej częścią struktury budynku lub znajdujących się pod ziemią. Bez konieczności naruszania konstrukcji obiektów, szybka lokalizacja defektów, pozwala na dokonanie modernizacji lub naprawy, przy minimalnych kosztach materiałów i robocizny. Pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji linii energetycznych i ciepłowniczych, dzięki możliwości odnalezienia elementów uszkodzonych.

Wyręczając człowieka, który już nie musi się narażać na wspinaczkę, znacząco poprawia bezpieczeństwo i ogranicza koszty pracy ponoszone podczas prac konserwacyjnych i remontowych.

Inspekcja budowlana dronem dachów i elewacji — zalety

Podsumowując: zalety inspekcji dachów i elewacji budynków wykonywanej za pomocą dronów to:

  • pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń – poza tymi, które są odpowiedzialne za utratę ciepła w budynku można wykryć inne, co daje możliwość wykonania napraw nim dojdzie do poważnych awarii,
  • redukuje się koszty pracydrony eliminują konieczność wysyłania ludzi w miejsca niebezpieczne, wyposażania ich w środki ochrony osobistej, budowania rusztowań, wynajmowania podnośników etc.,
  • oszczędza się czas – inspekcja budowlana za pomocą drona jest wykonywana szybciej i dokumentowana wykonanymi zdjęciami lub filmem, które można obejrzeć wielokrotnie w dogodnym czasie i miejscu, poddać analizie, by skrupulatnie ocenić stan obiektu,
  • zyskuje się bardzo wysoką dokładność pracy – oko ludzkie nie jest w stanie wychwycić i wykryć nieszczelności, mostków cieplnych, wad konstrukcyjnych w taki sposób, w jaki potrafi to termowizja,
  • daje możliwość odnalezienia usterek i defektów, a ponadto możliwość sprawdzenia dokładności wykonania prac remontowych lub modernizacyjnych.

Profesjonalne usługi

Ważna jest także możliwość skorzystania z profesjonalnej usługi dronem polegającej na wynajęciu specjalistycznego urządzenia wraz z kompetentnym operatorem, posiadającym ubezpieczenie OC to sposób na szybki, ekonomiczny i bezpieczny audyt stanu budynków i infrastruktury naszych nieruchomości, redukcję kosztów ich utrzymania, remontów i modernizacji oraz ograniczenie zużycia energii mającej wpływ na stan środowiska naturalnego.