Usługi wykonywane dronem profesjonalnym i przemysłowym

Nasza firma świadczy szeroką gamę usług, począwszy od ściśle specjalistycznych, jak: mapowanie 3D, dokonywanie inspekcji, poszukiwanie osób i mienia itd., aż po komercyjne, jak uczestniczenie w imprezach czy eventach i uwiecznianie ich na filmach i/lub zdjęciach.

Wykonywanie każdej usługi dronem w naszym ośrodku jest szczególnie korzystne dla Klienta, gdyż zyskuje on z możliwości wykorzystania najnowocześniejszego profesjonalnego, przemysłowego urządzenia bez konieczności jego zakupu i szkolenia operatora wykonującego nim loty. Pozwala to na zrobienie potrzebnego materiału doskonałej jakości, często nie do uzyskania w inny sposób.

Jakie usługi dronem wykonujemy najczęściej?

W odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku podlaskiego, ciągle poszerzamy ofertę usług świadczonych przez nasza firmę Fly Away Plus. Staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które ze względu na wysokie koszty urządzeń są niedostępne dla wielu osób. Przykładem takich urządzeń są kamery termowizyjne.

Poniżej zestawienie świadczonych przez nas usług dronem.

  • Uwiecznianie ważnych wydarzeń - społecznych, sportowych, kulturalnych oraz prywatnych; dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu i współpracy z tylko z zawodowymi operatorami, gwarantujemy profesjonalną jakość zarówno filmów, zdjęć jak i ich montażu.
  • GIS i fotogrametria – wykonujemy naloty geodezyjne, stanowiące zbiór danych wyjściowych do tworzenia map, ortofoto map, czy modeli 3D. Są to narzędzia wykorzystywane do robienia projektów i kosztorysów planowanych inwestycji, inwentaryzacji już zrealizowanych budów. Wykonywanie takich usług dronem znacząco redukuje koszty tych działań, dzięki skróceniu czasu, jaki do niedawna był potrzebny na zebranie informacji dostarczanych przez nasz zespół.
  • Naloty na potrzeby rolnictwa – to przede wszystkim ocena poziomu wegetacji przy użyciu kamer multispektralnych, która według badań prowadzonych prze ośrodki naukowe, pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów środków produkcji w postaci nawozów, środków ochrony roślin czy wody niezbędnej roślinom do optymalnego wzrostu. Inną usługą wykonywaną dla rolnictwa są zdjęcia dokumentujące straty w uprawach, powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub dokonanych przez dzikie zwierzęta, które to straty stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowania.
  • Inspekcja budynków - wykonujemy loty, podczas których wykorzystując kamerę termowizyjną przeprowadzamy inspekcję budynków, pokazującą miejsca źle lub słabo izolowane, którymi „ucieka” ciepło. Dzięki takim inspekcjom mamy możliwość zaplanowania termomodernizacji budynków i sprawdzenia jakości wykonania tej termomodernizacji. Przekłada się to na oszczędności uzyskiwane za sprawą obniżenia kosztów ogrzewania.
  • Ocena pracy farm solarnych i farm wiatrowych -DJI MATRICE 210 wykorzystywany przez nas do usług świadczonych dronem, pozwala na przeprowadzanie inspekcji prowadzonych równocześnie kamerą Z30 i kamerą termowizyjną.
  • Podgląd z dużej wysokości - dokonujemy inspekcji przy wykorzystaniu kamery Z30 (wykorzystującej 30-krotny zoom optyczny), pozwalającej obejrzeć miejsca na dużej wysokości, trudno dostępne lub takie, do których można dotrzeć tylko budując konstrukcje lub korzystając z wyposażenia wspinaczkowego. Usługi dronem pozwalają na wyeliminowanie ryzyka podejmowanego przez osoby pracujące na wysokości. Pozwalają na wykrycie uszkodzeń w poszyciu dachów, elewacji, rynien, anten, transformatorów itp.

W ramach naszych usług bierzemy także udział w akcjach ratunkowych poszukując ludzi, ponadto organizujemy pokazy lotów dronami.

Dzięki wykonywaniu wszystkich wspomnianych usług dronem profesjonalnym i/lub przemysłowym, bez względu na rodzaj zadania zawsze jest ono realizowane w sposób optymalny, przy wykorzystaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.