logo

Kto potrzebuje Świadectwa Kwalifikacji UAVO

 1. Świadectwa Kwalifikacji UAVO potrzebuje każdy, kto wykorzystuje drony do celów innych niż rekreacyjne i sportowe czyli wszyscy, którzy latają w ramach swojej pracy, na potrzeby firmy czy na czyjeś zlecenie. Nie ma tu zastosowania przepis mówiący, że loty dronem o masie startowej do 600g są możliwe jedynie z zachowaniem bezpiecznej odległości od obiektów w pobliżu których latamy. Jeśli komercja to obowiązkowo ŚK nawet przy lotach maluchem.
 2. Jeśli latacie rekreacyjnie i sportowo to rzeczywiście urządzeniem o masie startowej nieprzekraczającej 600 g polatacie wszędzie z wyjątkiem miejsc, w których ograniczenia lub zakazy lotów wynikają z Prawa lotniczego.
 3. W przypadku lotów rekreacyjnych i sportowych bezzałogowym statkiem powietrznym o masie większej niż 600 g, ustawodawca ograniczył możliwość latania do miejsc znajdujących się w odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od granic zabudowy i 30 m od osób, samochodów i mienia nieznajdującego się w naszym władaniu. Jeśli chcemy i planujemy latać w mieście lub mniejszej miejscowości, musimy mieć Świadectwo Kwalifikacji.

Wiele korzyści z posiadania Świadectwa Kwalifikacji

Przede wszystkim ukończenie szkolenia w dobrym ośrodku pozwala na zdobycie rzetelnej wiedzy o tym, jakie przepisy obowiązują operatorów UAV, gdzie można lub gdzie nie można latać, co grozi pilotowi za naruszanie przepisów. Daje też możliwość nauczenia się obsługi drona, bez narażania własnego sprzętu, na urządzeniach szkoły.

Pozwala na uzyskanie możliwości latania w miastach, miejscowościach bez konieczności uzyskiwania pozwoleń (nie dotyczy stref w których istnieją zakazy lub ograniczenia lotów bezpośrednio wynikające z Prawa lotniczego).

Uprawnienia UAVO VLOS, BVLOS dają możliwość wykorzystywania BSP w działalności zawodowej, loty komercyjne są sposobem na poszerzenie oferty firmy dla której pracujemy, potwierdzają nasze umiejętności, co w dobie konkurencji poprawia nasza sytuację na rynku.

Jak zdobyć Świadectwo Kwalifikacji UAVO ?

Aby zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO należy:

 1. Zgłosić się do ośrodka wpisanego do Rejestru Podmiotów Szkolących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 2. W przypadku uprawnienia UAVO VLOS < 5 kg należy złożyć oświadczenie o tym, że stan zdrowia pozwala na odbycie szkolenia, na które składa się:

a)  Szkolenie teoretyczne:

 •  Prawo lotnicze
 •  Zasady wykonywania lotów
 •  Bezpieczeństwo wykonywania lotów i procedury awaryjne
 •  Człowiek jako operator BSP
 •  Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP oraz zasady wykonywania lotów BSP

b) Szkolenie praktyczne naziemne
c) Szkolenie na symulatorach
d) Szkolenie praktyczne w locie
e) Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny zdanie którego uprawnia do uzyskania świadectwa kwalifikacji

     3.W przypadku szkolenia UAVO VLOS < 25kg i szkolenia UAVO BVLOS należy:

a) Wykonać badania lotniczo lekarskie w ośrodku medycyny lotniczej
b) Odbyć szkolenie w ośrodku wpisanym do Rejestru Podmiotów Szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego składające się z następujących części :

 • Szkolenia teoretycznego:
 1.  Prawo lotnicze
 2.  Zasady wykonywania lotów
 3.  Bezpieczeństwo wykonywania lotów i procedury awaryjne
 4.  Człowiek jako operator BSP
 5.  Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP oraz zasady wykonywania lotów BSP
 6.  Osiągi planowanie lotów
 7.  Procedury operacyjne
 8.  Nawigacja w lotach BSP
 9.  Meteorologia
 • Szkolenia praktycznego naziemnego
 •  Szkolenia na symulatorach
 •  Szkolenia praktycznego w locie
 •  Egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego

c) Zdać egzamin państwowy przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Pamiętaj! Wybierz ośrodek szkoleniowy taki jak Fly Away Plus z Białegostoku, który:

 1. w pełni realizuje program szkolenia, nie skraca czasu, który masz wylatać
 2.  zapewnia instruktorów posiadających wiedzę i doświadczenie – w czasie szkolenia praktycznego w locie, jeden instruktor szkoli jednego kursanta
 3.  jest wyposażony w sprzęt pozwalający należycie zrealizować program szkolenia – ilość sprzętu w tym akumulatorów pozwala na przeprowadzenie szkolenia bez przerw na ładowanie pakietów
 4.  dysponuje miejscem pozwalającym na loty szkoleniowe w komfortowych warunkach – odpowiednio dużo miejsca by zredukować stres

Pomyśl, że czasami pozorna oszczędność skutkuje uszkodzeniami Twojego sprzętu, za który również płacisz.