Szkolenie VLOS – loty w zasięgu wzroku operatora lub obserwatora

By wykorzystywać drony do celów komercyjnych potrzebne jest świadectwo kwalifikacji operatora drona UAVO, wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jednym z uprawnień podstawowych jest VLOS (Visual Line of Sight), czyli uprawnienie pozwalające latać w zasięgu wzroku operatora bądź obserwatora. By je zdobyć, należy ukończyć szkolenie UAVO VLOS w wybranym ośrodku, wpisanym w rejestr podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kurs składa się z części teoretycznej, zawierającej pięć bloków tematycznych i części praktycznej, na w której realizujemy zajęcia praktyczne naziemne, w locie lub na symulatorze. Program szkolenia UAVO VLOS wykorzystywany w naszej szkole jest w 100% zgodny z programem szkolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanym w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Ogłoszeniu nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Program szkolenia VLOS

Program szkolenia teoretycznego obejmuje:

  • Część prawa lotniczego - dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych czyli: przepisy i struktura administracji lotniczej, regulacje dotyczące lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej, zasady licencjonowania personelu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, struktura przestrzeni powietrznej i skutki naruszenia przepisów lotniczych.
  • Wiedza o obsłudze i budowie systemów i podzespołów BSP, informacje o wymogach eksploatacyjnych w szczególności: ogólne informacje o kategoriach BSP, urządzenia i systemy stosowane w dronach, aplikacje stosowane w eksploatacji, warunki użytkowania zawarte w instrukcjach obsługi wybranych modeli.
  • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne – zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia, zachowanie bezpiecznej odległości, przeciwdziałanie zagrożeniom, które mają wpływ na wykonywany lot, błędy operatora i zawodność sprzętu, systemy awaryjne, zasady ich działania i ich uwzględnienie w planowaniu lotów.
  • Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku - m.in. elementy przestrzeni powietrznej z której korzystamy: odpowiedzialność operatora BSP, przepisy regulujące wykonywanie lotów VLOS, źródła informacji o strukturach przestrzeni powietrznej i jej dostępności dla lotów UAV.
  • Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego - możliwości, ograniczenia, pierwsza pomoc, czynnik ludzki w lotnictwie, wpływ chorób leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych działających na operatora.

Program szkolenia praktycznego obejmuje:

  1. Szkolenie praktyczne naziemne – przygotowanie operacyjne do lotu, zapoznanie się z miejscem wykonywania operacji, wyznaczeniem i zabezpieczeniem miejsca startu i lądowania, wyznaczenia obserwatora, korzystanie z dostępnych narzędzi wspomagających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej, BHP w lotnictwie bezzałogowym, wykorzystanie „CHECK LISTY” jako dobrej praktyki, czynności w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych: prawidłowe reakcje na wystąpienie niebezpiecznych warunków zewnętrznych, ustalenie orientacji i odzyskanie kontroli nad BSP, procedury w przypadku utraty kontaktu wzrokowego, postępowanie w przypadku utraty łączności radiowej, zmiana trybu GPS- ATTI, obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu.
  2. Szkolenie praktyczne w locie – wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie dronów w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych. Doskonalenie techniki lotu, nauka pilotażu w trybie ATTI.

Informacje, z którymi zapoznaje się kursant podczas szkolenia pozwalają na bezproblemowe zdanie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i bezpieczne wykonywanie lotów różnymi platformami latającymi w zasięgu wzroku operatora bądź obserwatora.

PAMIĘTAJ: wszystkie loty komercyjne bez względu na masę startową drona wymagają posiadania świadectwa operatora UAV.

TOP