Szkolenie NSTS 01/02 – loty w zasięgu wzroku operatora

By latać dronem w kategorii szczególnej potrzebny jest kurs NSTS. Jednym z uprawnień podstawowych jest NSTS 01 lub 02, czyli uprawnienie pozwalające latać w zasięgu wzroku operatora. By je zdobyć, należy ukończyć szkolenie NSTS w wybranym ośrodku, wpisanym w rejestr podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kurs składa się z części teoretycznej, zawierającej osiem bloków tematycznych i części praktycznej, na w której realizujemy zajęcia praktyczne naziemne, w locie lub na symulatorze. Program szkolenia NSTS 01/02 wykorzystywany w naszej szkole jest w 100% zgodny z programem szkolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Program szkolenia NSTS

Program szkolenia teoretycznego obejmuje:

  • Część prawa lotniczego - dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych czyli: przepisy i struktura administracji lotniczej, regulacje dotyczące lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej, zasady licencjonowania personelu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, struktura przestrzeni powietrznej i skutki naruszenia przepisów lotniczych.
  • Ogólna wiedza na temat dronów i podzespołów SBSP, informacje o wymogach eksploatacyjnych w szczególności: ogólne informacje o kategoriach BSP, urządzenia i systemy stosowane w dronach, aplikacje stosowane w eksploatacji, warunki użytkowania zawarte w instrukcjach obsługi wybranych modeli.
  • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu i na ziemi – zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia, zachowanie bezpiecznej odległości, przeciwdziałanie zagrożeniom, które mają wpływ na wykonywany lot, błędy operatora i zawodność sprzętu, systemy awaryjne, zasady ich działania i ich uwzględnienie w planowaniu lotów.
  • Meteorologia m.in. wpływ pogody na drony, pozyskiwanie i analiza prognoz pogody oraz zaawansowane informacje o pogodzie.
  • Procedury operacyjne jakie wykonujemy przed lotem, w locie i po locie jak ocena zagrożeń, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, rezerwacja przestrzeni powietrznej, NOTAMy, sprawdzanie drona, co robić w przypadku sytuacji niebezpiecznych, kontrola po locie itd.
  • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie m – obsługa akumulatorów i ich rodzaje, zapobieganie potencjalnym niebezpiecznym warunkom, wpływ masy, wyposażenia i środka ciężkości na osiągi drona.
  • Ograniczenia możliwości człowieka - możliwości, ograniczenia, pierwsza pomoc, czynnik ludzki w lotnictwie, wpływ chorób leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników zewnętrznych działających na operatora.

Program szkolenia praktycznego obejmuje:

  1. Szkolenie praktyczne naziemne – przygotowanie operacyjne do lotu, zapoznanie się z miejscem wykonywania operacji, wyznaczeniem i zabezpieczeniem miejsca startu i lądowania, wyznaczenia obserwatora, korzystanie z dostępnych narzędzi wspomagających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej, BHP w lotnictwie bezzałogowym, wykorzystanie „CHECK LISTY” jako dobrej praktyki, czynności w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych: prawidłowe reakcje na wystąpienie niebezpiecznych warunków zewnętrznych, ustalenie orientacji i odzyskanie kontroli nad SBSP, procedury w przypadku utraty kontaktu wzrokowego, postępowanie w przypadku utraty łączności radiowej, zmiana trybu GPS- ATTI, obsługa naziemna i ocena zdatności SBSP do lotu.
  2. Szkolenie praktyczne w locie – wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie dronów w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych. Doskonalenie techniki lotu.

 

Informacje, z którymi zapoznaje się kursant podczas szkolenia pozwalają na bezproblemowe zdanie części teoretycznej i praktycznej egzaminu i bezpieczne wykonywanie lotów różnymi platformami latającymi w zasięgu wzroku operatora bądź obserwatora.

TOP