drony

nsts 06

NSTS 06- operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem BSP kategorii wielowirnikowiec(MR) o masie startowej< 25 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota.

Szkolenie trwa 6 dni, egzamin odbywa się 5 dnia. cena egzaminu zewnętrznego w koszcie szkolenia.

jak przebiega szkolenie

Każdy dzień szkoleniowy składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych, w przerwie zapraszamy kursantów na lunch. Czas trwania szkolenia elastycznie dopasowujemy do potrzeb edukacyjnych kursantów, jednocześnie spełniając wymogi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które zakładają minimum 16 godzin zegarowych, nie wliczając w to przerw i 11 godzin szkolenia praktycznego. Jeśli pilot posiada aktualne kompetencje do realizacji krajowego scenariusza NSTS-01 lub wyższe, czas trwania szkolenia praktycznego można skrócić o 3 godziny. Co najmniej 5 godziny szkolenia praktycznego przeprowadza się na BSP którego masa startowa wynosi minimum 4 kg.

drone
drone

kto prowadzi szkolenia

„Jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”, uznając prawdę zawartą w tym stwierdzeniu, wiedzę z konkretnych zagadnień przekazują instruktorzy specjalizujący się w określonych zagadnieniach np. meteorologie prowadzi synoptyk, który jest również pilotem szybowcowym. Specjalizacja pozwala zrealizować program, a zainteresowanym odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Trzy powody dla których należy zdobyć uprawnienia dronowe:

01

Mając uprawnienia, możesz latać w pobliżu ludzi

02

Ucząc się, nie rozbijasz własnego sprzętu

03

Masz wiedzę, która pozwala planować loty z wyprzedzeniem i latać w miejscach niedostępnych dla laików

Szkolenie drony