Zastosowanie dronów

8 profesjonalnych zastosowań dronów i nie tylko

Bezzałogowe statki powietrzne czyli tak zwane drony, to nie tylko najpopularniejsze multicoptery (wielowirnikowce), ale również bezzałogowe samoloty, śmigłowce i sterowce kierowane przez człowieka przy pomocy fal radiowych.

Te nowoczesne maszyny zastępują człowieka w wielu sytuacjach, redukując zagrożenia i wyręczając go w pracy niosącej jakiekolwiek niebezpieczeństwo, sprawiają radość, a jednocześnie są sposobem na zabawę oraz odpoczynek. Zastosowanie dronów w coraz to nowych dziedzinach staje się faktem, ich obecność w naszym otoczeniu pozwala nam doceniać ich zalety.

Najpopularniejsze zastosowanie dronów

Aktualnie już wypracowane i sprawdzone zastosowanie dronów obejmuje poniższe działania.

 • Wykorzystanie do produkcji filmowej i robienia zdjęć z wydarzeń, eventów, dokumentowania różnych akcji, pokazywania atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych. Doskonała stabilizacja obrazu, jakość nawet 6K, możliwość zapisu każdej klatki filmu w RAW, otwiera mnóstwo możliwości dla osób zajmujących się fotografią lotniczą. Warto też wspomnieć, że pokazy dronów mogą stanowić atrakcje imprez organizowanych z różnych okazji.
 • Ocena stanu infrastruktury (mostów, wiaduktów, zapór, jazów, wysokich lub zabytkowych budynków), zaplanować i wycenić remonty w oparciu o dokładne zdjęcia konstrukcji stalowych, dachów, elewacji, turbin wiatrowych, słupów energetycznych, wysokich kominów i anten, wykorzystujące kamery z dużym np. 30-krotnym zoomem optycznym, zastępujące ludzi w pracy na dużych wysokościach, w miejscach niebezpiecznych lub trudno dostępnych.
 • Inspekcje zbiorników albo miejsc, gdzie ze względu na występowanie toksycznych substancji zdrowie człowieka jest narażone na niebezpieczeństwo.
 • Inspekcje z kamerą termowizyjną, która jest chętnie wykorzystywana w branżach: ciepłowniczej, budowlanej i elektroenergetycznej do lokalizowania ubytków energii poprzez nieszczelności, mostki cieplne, czy uszkodzone elementy infrastruktury energetycznej. W przypadku farm słonecznych (fotowoltaicznych) inspekcja polega głównie na żmudnym, bez pomocy dronów, odnajdywaniu niesprawnych ogniw, które są proste do zlokalizowania w obrazie termowizyjnym, gdyż ulegają przegrzaniu.
 • Loty na potrzeby geodezji (do pojawienia się dronów okno pogodowe pozwalające na zrobienie zdjęć lotniczych do tworzenia map, dostępne było tylko przez około 30 dni w ciągu roku) – dzięki wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych, zdecydowanie obniżono koszty zdjęć lotniczych, obrazowanie terenu w formie map i ortofotomap stało się dostępne, podobnie jak tworzenie modeli 3D oraz proste inwentaryzowanie wykonanych inwestycji. Dzięki wykorzystaniu fotogrametrii możliwe stało się dokładne obliczanie masy węgla, kruszyw składowanych na hałdach. Drony są również bardzo pomocnym narzędziem do dokumentowania miejsc wypadków i przestępstw.
 • Sytuacje kryzysowe – drony są nieocenione w ocenie skutków klęsk żywiołowych i planowaniu akcji ratowniczych (pomagają w poszukiwaniach zaginionych osób), lecz przede wszystkim coraz częściej wykorzystywane są w różnego rodzaju akcjach ratunkowych.
 • Ocena poziomu wegetacji roślin, co pozwala obniżyć koszty produkcji nawet o 40%, poprzez redukcję ilości nawozów i środków ochrony roślin. Pomagają w szacowaniu szkód po klęskach żywiołowych (suszach, powodziach), czy szkodach wyrządzanych przez dzikie zwierzęta (dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczych szkody wyrządzone przez dziki w wysokiej kukurydzy są proste do obliczenia). Rolnictwo to dziedzina w której drony robią bardzo szybką karierę.
 • Wyścigi dronów to nowa dyscyplina sportu, prężnie wchodząca na światowa arenę. Osoby latające dronami biorą udział zawodach grand prix i Mistrzostwach świata, a pula nagród sięga milionów dolarów.

To jednak nie wszystkie zastosowania dronów, rozwój ich możliwości technicznych powoduje, że miejsc w których spotykamy bezzałogowe statki powietrzne przybywa i wykorzystanie ich potencjału zaskakuje innowacyjnością.

Szeroka gama użyteczności dronów

Drony wykorzystywane są również do:

 • patrolowania granic państwa,
 • ochrony środowiska, np. do liczenia populacji określonego gatunku (Jelenie w Słowińskim Parku Narodowym), ochrony przed kłusownikami, ale też po prostu do obserwacji zwierząt (PTOP wykorzystuje je z powodzeniem do obserwacji zachowań i lęgów bociana białego),
 • monitorowania ulic - ochrony przed quadami i piratami drogowymi (działania wdrożone w Dąbrowie Górniczej),
 • ochrony mienia – np. PKP już stosuje drony do pilnowania węgla w swoich składach,
 • monitorowania plaż i linii brzegowej – drony będą pełnić rolę ratowników wczesnego ostrzegania, ale też wykorzystywane będą do badań zmian linii brzegowej w relacji do inwestycji i sztormów (już wdrożone w Słupsku),
 • obrony – wojsko zakupiło różnego typu drony, w tym bojowe (m.in. program „Zefir”).

Niezwykłość dronów polega na ich wszechstronności i choć trudno wymienić wszystkie pola, na których są obecnie wykorzystywane, to truizmem jest zakładanie, że nie będzie ich przybywać. Szacuje się, że zastosowanie dronów w najbliższych latach znacząco wzrośnie w większości sektorów, a analitycy prognozują, że corocznie będzie on bliski 7%, by w 2021 roku zwiększyć się niemal o 4 mld dolarów (z obecnych 8,5 na 12).

Wydaje się więc, że inwestowanie w technologie związane z dronami i ich użytkowaniem jest wyrazem racjonalnego planowania rozwoju własnego biznesu i perspektyw wykorzystania nowych technologii w naszym otoczeniu. Jeśli także jesteś zainteresowany zastosowaniem dronów we własnym zakresie zapraszamy na profesjonalne szkolenia.

TOP